7. ročník Evropských her
handicapované mládeže 6. – 10. 6. 2018 | Brno

Je vám mezi 10-26 lety a rádi sportujete? Tak neváhejte a změřte síly s ostatními handicapovanými a zdravými sportovci z celé Evropy! Atmosféru mezinárodních závodů můžete zažít také jako dobrovolníci, tak se zapojte do organizace her a získejte certifikát dobrovolníka.

Co je Emil Open?

Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením.

Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.


Akce navazuje na úspěšné a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.

Poslání Emil Open

Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem mnoha lidí se zdravotním postižením. Sport je radost, nadšení i uvolnění, nabízející nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti.

A právě proto chceme mladým handicapovaným lidem dát stejnou šanci, jakou mají všichni ostatní. Jen tak pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl a budou podporovány. Díky Evropským hrám dostanou možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.


Evropské hry umožní mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí.


01

Podpora inkluze dětí a mladých lidí se zdravotním postižením

prostřednictvím sportovních aktivit určených pro smíšené týmy mladých lidí s postižením a intaktní mládeže. Dalším výrazným prvkem podporujícím sociální začlenění je aktivní zapojení dobrovolníků z řad žáků a studentů běžných škol do organizace her.

02

Umožnění amatérským handicapovaným sportovcům zúčastnit se mezinárodních závodů

a setkat se tak se vzory z řad výkonnostních sportovců. Velký motivační potenciál má předpokládaná účast týmů z více jak 11 zemí Evropy. Registrovaní sportovci mají možnost změřit své síly mezi sebou a stát se tak vzory pro ostatní. Dále mají příležitost získat veřejné ocenění vlastních výkonů.

03

Možnost porovnat síly v různých sportovních disciplínách

a seznámit se sportem na vyšším stupni. U většiny zúčastněných se bude jednat o první kontakt se sportovci z jiných zemí a se soutěžením na mezinárodní úrovni. Díky intenzivnímu sportovnímu zážitku podpoří hry nejen sportovní, ale i osobnostní rozvoj handicapovaných účastníků v evropském měřítku. Kromě sportovního klání se bude jednat převážně o příležitost přátelského setkání mladých lidí s handicapem z různých evropských zemí.

04

Přiblížení sportu handicapovaných široké veřejnosti

s cílem odbourávat předsudky a bariéry. Zdravotní handicap má v České republice přes milion obyvatel. Toto téma často není ze strany veřejnosti vnímáno pozitivně a není mu věnována dostatečná pozornost. Především u poúrazových zranění, má sport a celková aktivní rehabilitace významný podíl na psychickém i fyzickém stavu handicapovaného jedince.

Pořadatel: Nadační fond Emil

Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci.

Emil Open logo

Nadační fond do dnešního dne podpořil přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci mladým handicapovaným sportovcům. Pomáhat jim v rámci celé České republiky prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat tolik důležitý vlastní smysl života.


Nadační fond Emil je organizací s mnohaletou historií. V komunitě handicapovaných je známý především díky úspěšnému pořadatelství mezinárodních sportovních událostí. Nadační fond v minulých letech úspěšně uspořádal 6 ročníků Evropských her handicapované mládeže, kterých se od roku 2009 zúčastnilo 2810 sportovců z 24 zemí Evropy. V roce 2016 byl pořadatelem Světových her handicapované mládeže / IWAS U23 World Games Prague 2016.


Tyto projekty byly vždy realizovány s vyrovnaným rozpočtem. NF Emil má díky tomu zkušenosti s finančním i projektovým vedením mezinárodně významných projektů.


Evropské hry handicapované
mládeže „Emil Open“ 2017

IWAS Světové hry handicapované
mládeže 2016

Mezinárodní hry handicapované
mládeže 2013

Hry Evropského paralympijského
výboru pro mládež 2012

Evropské hry handicapované
mládeže 2011

Hry handicapované
mládeže 2010

Hry handicapovaných
talentů 2009


Emil Open

Nadační fond Emil

Malinovského náměstí 603/4 602 00 Brno, Česká republika IČO 283 56 098 Zapsaný Krajským soudem v Brně, N340 www.emilnadace.cz